Naše firma vznikla v roce 1995, kdy v důsledku restitucí a částečné privatizace došlo k rozpadu
Státního rybářství, s. p. Litomyšl, střediska Havlovice.

V současné době hospodaříme na cca 65 ha rybníků, jež se nachází v okrese Havlíčkův Brod
v nadmořské výšce 500 – 550 metrů. Část rybníků je zařazena do I. nebo II. zóny ochrany
CHKO Železné hory, což sice na jednu stranu má velký vliv v podobě omezení intenzity hospodaření,
ale na druhou stranu ryba produkovaná v těchto rybnících dosahuje kvality, která je vysoko
nad průměrem ostatních chovatelů v naší zemi.

Převážnou část naší produkce tvoří kapr, doplňkově jsou chovány běžné druhy ryb – lín,
štika, candát, sumec, amur, apod.
   
administrace