Kromě naší hlavní činnosti, chovu ryb, zajišťujeme celou řadu dalších činností souvisejících nejen
s rybářstvím, ale i s ochranou vod a vodním hospodářstvím.

- poradenská činnost při budování či obnově rybníků, zajištění projektové dokumentace,
   odbahnění apod.
- vypracování návrhů zarybnění, výpočty obsádek, krmných dávek a způsobu hospodaření
- výpomoc či spolupráce v rybářských činnostech jako výlovy, odbyt ryb, doprava apod.
- zajištění právních úkonů, např. povolení k nakládání s vodami, povolení vyjímky pro krmení
   a hnojení apod.
- veterinární péči a prevenci nemocí ryb, chemické rozbory vody a vyhodnocení výsledků
   včetně opatření
- zvyšování produktivnosti chovů ryb
   
administrace